The Västerbotten Region is behind the two trainings that have been developed by staff at the contact center in Umeå.

The training consists of four to five meetings where parents together with two psychologists digitally share different experiences.

Each meeting also has a theme that psychologists have decided on before.

What the theme is depends a bit on what kind of education it is.

– Man ska snabbt få strategier att jobba med och eftersom träffarna sker digitalt så spelar det ingen roll var i länet man bor, säger Hanna Isberg, legitimerad psykolog på kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa Västerbotten.

Snabb kontakt med vården

Tanken med utbildningarna är att barn och unga och deras vårdnadshavare lättare och snabbare ska få kontakt med vården och det handlar då främst om behov på primärvårdsnivå.

– På sikt kan man tänka att det kan hjälpa även de långa köerna till barn- och ungdomspsykiatrin, att det kan förebygga att man behöver hjälp längre fram, säger Hanna Isberg.

Utbildningarna riktar sig till vårdnadshavare med barn mellan 6 och 12 år.

Keywords: