Regeringens avsätter två miljarder kronor till landets regioner för riktade insatser för att hantera coronaköerna. Fördelningen baseras på antalet invånare och Halland får lite över 65 miljoner kronor.

– Det är valår, de är lätt att dela ut pengar, säger Mikaela Waltersson (M), regionsstyrelsens ordförande i Halland, om de pengarna.

Se henne kommentera stödet  i klippet ovan och varför det inte bara är pengar som löser problemen inom sjukvården just nu.

Frånvaro större problem än pengar

Martin Engström, region Hallands hälso- och sjukvårdsdirektör,  tycker också att Halland redan innan pandemin hade ett bra arbetssätt.

– Pengar är alltid bra, men det är inte pengar som är problemet för oss. Vi är en region med bra ekonomi. Nu är det hög frånvaro på grund av karantän, vård av barn och liknande vilket gör att exempelvis planerade operationer inte blir av, saknaden av kompetens är den viktigaste faktorn, säger Martin Engström.

Öronmärkta miljoner

Vad de 65 miljoner kronor ska användas till i Halland är inte bestämt.

-Vi tror att det finns två principiella vägar att gå, remitterad privatvård och ökade insatser i vår egen regi.

Regeringens pengar är dessutom öronmärkt att användas till någon av följande fyra inriktningar:

  • Mobila team som uppsöker patienter i hemmet.
  • Vårdlotsar som hjälper patienter att få vård där ledig kapacitet finns.
  • Samarbeten mellan regioner för ett mer effektivt utnyttjande av resurser.
  • Utveckla direktkonsultation, vilket innebär att en specialistläkare kontaktas digitalt redan när patienten träffar sin vårdcentralsläkare.
Keywords: