En utredning ska nu se över vilka detaljplaner som ska kompletteras med tillägg om kulturmiljövärden.

– Äldre byggnader och kulturmiljöer berättar om en tid som varit och om vår gemensamma historia, säger Frida Lindberg.

I videon berättar hon om några av byggnaderna som anses vara kulturhistoriskt värdefulla.

Keywords: