Upphandlingen har initierats gemensamt av Region Kalmar län, Region Kronoberg, Region Jönköping och Region Blekinge och har pågått under flera år. Det handlar om hela fordonsflottan med Krösatåg som ska bytas ut, och en affär värd tre miljarder kronor.

Det vinnande anbudet från spanska tågtillverkaren CAF, som bland annat även levererat tåg till Stockholms spårvägar, innebär att 20 av 28 Krösatåg kommer att gå på el och resten vara bimodala, vilket innebär att de kan drivas både på el och med förbränningsmotorer som är godkända för fossilfritt bränsle.

Lingonröda

Redan idag går större delen av Krösatågen på el, medan exempelvis Kustpilen i Kalmar län, som kommer att byta namn till Krösatågen, går på diesel.

De nya tågen kommer att vara envåningståg med topphastighet på 200 kilometer i timmen för de elektriskt driva tågen, och 140 kilometer i timmen för de bimodala. De blir lingonröda för att föra tankarna till ”krösa”.

Mål om fossilfri kollektivtrafik

– Med de nya tågen kommer vi att vara bättre rustade för det framtida tågresandet till och från samt inom Kalmar län. Fordonen innebär ökad komfort för våra resenärer samtidigt kan de nya tågen komma att öka intresset för att resa med Krösatågen. Tågen gör det även möjlig för oss att uppnå målet om en helt fossilfri kollektivtrafik i Kalmar län, säger trafikdirektör Christer Holmgren vid Kalmar länstrafik i ett pressmeddelande.

De första tågen är beräknade att levereras 2024. Upphandlingen omfattar också en fordonsoption på ytterligare 26 fordon för att kunna täcka framtida behov.