Data map: On December 16, the finals of the 2022 Chinese Men's Three-on-One Basketball Super League were held in Haikou.

  China News Service, January 29th. On the 29th, the Chinese Basketball Association issued the "Notice of the Chinese Basketball Association on Organizing the Three-person Basketball National Men's Team Training". The training list includes 18 players including Guo Hanyu, Zhu Yuanbo, and Yan Peng.

  The notice shows that in order to systematically prepare for the 2023 FIBA ​​Asia Cup, World Cup, three-person basketball men's masters, challenges and other high-level series of Olympic points competitions, and make every effort to qualify for the Paris Olympic Games, the Chinese Basketball Association will be held from January 28 to 11. On February 15th, a three-person basketball national men's team training camp was organized at the Shanghai Chongming Training Base.

The specific list is as follows:

  Guo Hanyu, Zhu Yuanbo (Shanghai Hengsha Yumin), Yan Peng, Huang Xu (Shanghai Jiushi), Zhou Yanxu, Du Jinlun (Zhejiang Pulai Fire Niu), Sun Lichen (Macao Dafeng Macau Branch), Zhang Wei (Texas Delta ), Wu Xingrui (Ningbo Jieying, Zhejiang), Feng Haoran (South China Sea Dragon Lions), Qi Haotong (Guangzhou Dragon Lions), Lu Pengcheng (Wuhan Dongfeng Citroen), Li Haonan (Anhui Wenyi), Zhang Dianliang (Sichuan Jinqiang), Chen Jianghe, Huang Haoran , Liu Yuxuan (Wuxi Huishan overseas player), Xiang Zhichao (Zhejiang Ningbo Jieying).