China News Service, Tokyo, July 30 (Bian Liqun) In the Tokyo Olympic rowing women’s eight-person single oars and coxswain finals on the 30th, Wang Zifeng, Wang Yuwei, Xu Fei, Miao Tian, ​​Zhang Min, Ju Rui, Li Jingjing The Chinese team consisting of Guo Linlin and Zhang Dechang (helmsman) won the bronze medal at 6:01.21.

Match Results.

Photo by Bian Liqun, China News Service

The scene of the game.

Photo by Bian Liqun, China News Service