Planning: Chen Kaixing, Zou Shengwen, Ding Xiguo

  Producers: Chang Ailing, Qi Huijie, Liu Ziling

  Coordination: Zhang Shuqi, Wang Long, Yao Yu

  Copywriters: Yao Yu, Ruan Weiwei, Xie Ben

  Design: Du Xiandi, Fang Wenpei, Yuan Zijie

  Final judgment: An Tao, He Li, Liu Dajiang

  Editors: Yuan Tianyi, Jiang Ziwei, Ye Xinke, Bu Jiao

  Xinhua News Agency New Media Center

  Xinhua News Agency Hunan Branch

  Joint production

Keywords: