Orsaken till förseningarna är att detaljplanen  för den nya skolan, fritidsgården, biblioteket och idrottshallen på Hertsön måste ändras. Hertsöskolan ska byggas i flera plan för att rymma upp till 750 elever från lågstadiet  upp till högstadiet.

Vill ha bättre lekytor

– Tyvärr dröjer det längre än planerat men det kommer att bli en jättefin skola när den är klar, säger Emma Engelmark.

–  Vi vill bygga skolan mer på höjden för att få till en bättre utomhusmiljö med större lekytor, säger Helén Wiklund Wårell, stadsbyggnadschef vid Luleå kommun. 

Modulskolan är inte på plats

Det var under våren 2021 som det framkom att Hertsöskolan, som är en 4–9 skola med 374 elever, har en omfattande fuktskador och eleverna har fått undervisning i andra lokaler vilket innebär att de bland annat är utspridda på olika skolor.

–  Egentligen skulle vi ha en modulskola på gång i Hertsön för att slippa splittra eleverna men även den planen har försenats. Som det nu ser ut är jag tveksam om modulerna är på plats innan sommarlovet, säger Emma Engelmark.

Nu är förhoppningen att den nya skolan på Hertsön ska vara klar i januari 2025.

– Jag hoppas att den inte blir försenad en enda dag till, säger Emma Engelmark.

Kostnaderna

Under måndagen ställde sig kommunens arbetsutskottet bakom förslaget att investeringen för Hertsöskolan, tillsammans med bibliotek, fritidsgård, utomhusmiljö och en sporthall får uppgå till högst 350 miljoner kronor. Av den totala summan föreslås 250 miljoner kronor gå till barn-och utbildningsförvaltningen och 100 miljoner till kultur- och fritidsförvaltningen.

Keywords: