Den så kallade Kallak-konflikten har pågått i åtta år. På ena sidan: miljörörelsen och rennäringen. På andra sidan: gruvnäringen.

Det var 2013 som det brittiska gruvbolaget Jokkmokk Iron Mines ansökte om en så kallad bearbetningskoncession för att få anlägga en gruva i Kallak utanför Jokkmokk. Länsstyrelsen i Norrbotten avslog ansökan, men ärendet har sedan dess överlämnats till regeringen.

Greta Thunberg ansluter i protesterna

The mining company Beowolf Mining, which owns Jokkmokk Iron Mines, has been met with strong protests before test drilling and on Friday the protests gained new strength when activist Greta Thunberg arrived in Kallak with three other representatives from the Fridays for Future movement.

The protests are expected to last for two days in a row.

- Sweden usually cares about appearing internationally as a country that takes the lead for human rights and climate policy.

But it is rather the opposite, says Greta Thunberg to SVT Sápmi.

The government believes that Sweden will need a lot of minerals to meet the climate goals.

How do you look at it?

– Det som man skulle göra i Kallak skulle inte vara det som bidrar främst till en så kallad grön omställning. Och man behöver inte vara ett geni för att inse att vi kan inte lösa klimatkrisen med samma synsätt som satte oss in i den. Att exploatera natur och människor genom kolonialism. Vi kan inte rädda naturen genom att förstöra. Jag vet att det är väldigt förenklat, men när det kommer till kritan så är det så, säger Greta Thunberg.

Littorin: Ska samexistera

SVT Sápmi har sökt gruvföretaget Beowulfs ordförande Sven-Otto Littorin. Han svarar via sms:

”Ibland kan det vara bra med lite perspektiv. Det låter ju ibland i debatten som att en gruva i Kallak skulle betyda döden för rennäringen och därmed för det samiska sättet att leva. Ska Sverige vara en gruvnation behöver vi gruvor. Ska vi ha järn till järn- och stålverk måste vi ha järnmalm. Och ska det bli jobb i Jokkmokk behövs en gruva. Den ska självklart samexistera med samebyar och renskötsel.”

Regeringsbeslut i mars

I juni 20221 sa Unesco att gruvan kan vara ett hot mot världsarvsområdet Laponia. De som kritiseras gruvplanerna menar, likt Unesco, att gruvan kan innebära stora skador för Laponiaområdet och för vattenkvaliteten. De lyfter också risker för rennäringen.

De som vill att gruvan ska byggas har lyft fram arbetstillfällen som en positiv effekt. Beowulf Mining har uppgett att etableringen av gruvan skulle ge 250 direkta jobb och 300 indirekta jobb i Jokkmokks kommun.

Ett regeringsbeslut om gruvan väntas komma i mars.

Keywords: