Ett körkort kan i dag kosta mellan 15 000 och 20 000 kronor och det är pengar som många inte har. Sedan år 2018 finns det möjlighet att låna till nästan hela körkortet. Ett erbjudande som få nappat på.

– Vi har en pott för körkortslån som möjliggör för kanske 10 000 personer per år att söka fullt körkortslån. Men under hälften av dem vi hade kalkylerat med har sökt lån, säger Sophia Beyer Rankila, pressekreterare på CSN.

Sjunkande antal sökande

Under åren 2019-2021 har 4 200 till 4 400 sökt lånen årligen i hela landet.

In 2019, 130 people applied in Småland and Blekinge, a total of 515 took out a loan for a driving license in 2019. The number has since fallen slightly each year.

In 2020, a total of 483 people and in 2021 449 people took out the loan.

- We do not yet know what it is due to.

We will do a survey this year about it, says Sophia Beyer Rankila.

Keywords: