När SVT är på plats på en bilverkstad utanför Budapest rullar en gammal  Volvo, importerad från Sverige, in. Bilmekanikern Ferenz Pojak berättar att begagnade personbilar från norra Europa är särskilt populära, de har rykte om sig att vara välskötta.

– Här i Ungern kör vi våra bilar i 30 000-40 000 mil. Visst är det tråkigt att Sverige exporterar sina utsläpp men det är bra för oss, här har folk inte råd med nya bilar, konstaterar han.

– Alla bilar går att fixa, berättar han, så länge de inte rostiga. I hans verkstad hittar SVT en 33 år gammal Mercedes importerad från Tyskland som gått 52 000 mil, den är fortfarande körduglig.

I många år låg antalet avregistrerade svenska personbilar som såldes utomlands på en konstant och låg nivå. Men efter 2015 har det ökat brant. Rekordåret 2019 exporterades 117 416  bilar. 2021 låg exporten på 92 800 bilar enligt preliminära siffror från myndigheten Trafikanalys. En majoritet av bilarna är relativt nya och säljs vidare efter att leasingavtalet löpt ut.

”Förbjuda bensin- och dieselförsäljning – en tydligt signal till biltillverkarna”

But how does this go together with the climate goals?

On the one hand, exports benefit the climate as even older and dirtier cars are scrapped when the newer, more environmentally friendly cars are imported.

But on the other hand, the number of cars is increasing year by year and thus also emissions from road traffic throughout the EU.

It is starting to get urgent to reach the EU's climate goal with a 55 percent reduction in emissions by 2030. 

The Swedish Society for Nature Conservation demands a sales ban for petrol and diesel by 2030.

 - What is urgent is to get the diesel and petrol cars off the roads.

Here, Sweden should take the lead.

Banning the sale of petrol and diesel would be a clear signal to car manufacturers, says Johanna Sandahl, chairman of the Swedish Society for Nature Conservation.

SVT: But how can people afford it, does that mean that a large part of that car fleet would be banned from driving in eight years?

- It is urgent to deal with the climate crisis.

You can rebuild cars to run non-fossil.

And poorer countries in the EU must receive financial support through the EU's social climate funds, Johanna Sandahl believes.

Keywords: