Okunskap hos de anställda som testar kommuninvånare i Jönköping utanför Asecs leder till påtaglig fara för andra människors liv enligt IVO, rapporterar JP.

Personal arbetar i privata kläder och utan plastförkläden. De ska inte ha haft tillgång till vatten och personal ska ha rört sig bland folksamlingar inne på Asecs köpcenter.

Någon ur personalen ska ha tagit med sig avfall i form av gamla tester för att sedan slänga det hemma i hushållssoporna.

Keywords: