I Sverige har det även förekommit demonstrationer och aktioner mot till exempel skolvaccinationer som i Västerås i augusti 2021.
Det mest extrema fallet är i Tyskland där vaccinmotståndare misstänks för att ha planerat ett mord på en politiker.

I ”Det händer i Västerås” delas inlägg från Global Research Canada, som enligt Patrik Oksanen mer eller mindre indirekt har kopplingar till Ryssland.

– På lokal nivå är man inte medveten om att man agerar i den riktning som främmande makt vill att man ska agera, säger Patrik Oksanen, debattör och expert i försvars- och säkerhetsfrågor.

Keywords: