Det är förhöjda halter av PFAS-ämnet PFOS som hittats i fisken vid senaste mätningarna. Enligt Kemikalieinspektionen är ämnet reproduktionsstörande och misstänkt cancerframkallande.

– Det är inte farligt att äta fisken i mindre mängder, men man ska tänka efter hur mycket och ofta man äter, säger hon.

Inga satta kostråd

Livsmedelsverket har ännu inga fastställda kostråd för fisk med förhöjda PFOS-halter. European Food Safety Authority håller just nu på att göra en analys av PFAS-ämnen i fisk på uppdrag av EU. Den kommer vara färdig tidigast 2023 och enligt Britta Skottheim kommer Livsmedelsverket då ta fram riktlinjer baserade på resultaten.

Undersöker härkomst

PFAS-ämnen finns bland annat i skummet som används i brandsläckare, men även i impregnerade textilier och kosmetika.

– Vätternvårdsförbundet håller på att undersöka var utsläppen kommer ifrån och varför de finns i vattnet, säger Britta Skottheim.

Keywords: