Previously, patients who had an allergic reaction were referred to hospital for "extended supervised vaccination".

That has now changed and that group will now be vaccinated at the health centers, with a few exceptions.

The 14-year-old in Sundsvall was referred to the health center when his schoolmates were allowed to take their corona vaccine at school.

Changed routines

Väntan kan ha blivit onödig lång medger regionen. Det handlar om att andra grupper prioriterats men också om ändrade rutiner och bristande kommunikation.

– Det är olyckliga omständigheter med att vi bytt organisation, säger Maria Lindström som är medicinsk rådgivare på regionen.

Maria Alsén Lindström är medicinsk rådgivare i vaccinationsfrågor på region Västernorrland

Ska finnas läkemedel till hands

Rutinerna är lika för barn och vuxna med allergi. Men nu har man ändrat så på sjukhus vaccineras bara ett litet fåtal som haft en så svår allergisk reaktion att de behöver narkosöversvakning vid vaccinationstillfället.

Det som krävs för att vaccinera de med allergi på hälsocentralerna är tillgång till vissa läkemedel och läkare.

– Har vi bara vaccinatörer ska vi kunna plocka in och vaccinera de här riktigt fort, säger Maria Lindström.

In the clip, you hear about the procedure the family ended up in when they tried to book an appointment and the region's response.

Keywords: