SVT Nyheter har granskat Sveriges 50 största kommuner med kommunal äldreomsorg och jämfört september i år med september 2019. Jämfört med före pandemin har andelen arbetstimmar som utförts av timanställd personal ökat i 22 av de 50 kommunerna. 

Jeanette Hedberg, förhandlingschef på kommunernas arbetsgivarorganisation SKR, menar att timvikarier har krävts för att kunna täcka upp för de anställda som tvingats stanna hemma vid symptom. 

– Det har varit en extrem situation under pandemin där det har varit svårt att säkra bemanningen, säger hon.

Pandemin blottade brist

Problemet med timanställda inom äldrevården är inget nytt, menar Kommunals ordförande Malin Ragnegård. 

– Vi har påtalat det under väldigt lång tid. Pandemin gjorde det mer uppenbart och mer synligt och även Coronakommissionen har slagit fast att det är ett dåligt sätt att hantera äldreomsorgen, säger hon.

SKR ”växlar upp” för att minska timavtalen

Jeanette Hedberg håller med om att det är viktigt att de som är timanställda får fasta jobb. Bland annat eftersom de besitter rätt kompetens och sektorn står inför en kompetensförsörjningsutmaning framöver, säger hon. 

– Det är en förändring som vi har jobbat med i flera års tid. Dels att få heltidsanställda att jobba heltid, dels att minska andelen timanställda. Det är något vi jobbar med och växlar upp i, säger Hedberg.  

När kommer det att se bättre ut även i de 22 kommunerna som ökat andelen timanställda? 

– Det är lite svårt att svara på på rak arm, svarar Jeanette Hedberg.

”Beredda att betala”

Timanställda har ofta lägre lön och kan kallas in vid behov medan fast personal har garanterade arbetspass och till exempel rätt till sjukpenning. Att fastanställa kan bli dyrt.  

– Det är klart att det kan kosta lite mer till en början. Men jag tror alldeles säkert att kommuninvånarna är beredda att betala för en bra äldreomsorg och en bra välfärd. Vill man rädda liv så måste det få kosta pengar, säger Malin Ragnegård. 

Keywords: