– Man kan ta sprutan och fortsätta fasta eftersom det här vaccinet inte innehåller någon näring, säger Razwan Afzal.

Imamen menar att det är bättre att bryta fastan en dag om man får biverkningar istället för att riskera att få covid och då dessutom behöva bryta fastan hela månaden.

På vårdcentralen i stadsdelen Kroksbäck i Malmö finns en oro för att muslimer inte vill vaccinera sig när de fastar.

– Det är synd om den gruppen inte vill vaccinera sig av rädsla för biverkningar som gör att de måste bryta fastan, säger Anna Krämer, verksamhetschef på vårdcentralen i Kroksbäck i Malmö.

Hög vaccinationsvilja

Anne-Louise Norlund, verksamhetschef på vårdcentralen i Arlöv, säger att frågan har varit upp till diskussion bland kolleger inom primärvården i Skåne.

– Vi har både patienter, anställda och närstående som har funderingar kring detta men min uppfattning är att man vill vaccinera sig, säger hon.

Samma bild har Mehran Redjamand, verksamhetschef på Kryddgårdens vårdcentral i Malmö.

– Många av våra listade patienter är muslimer och de flesta tackar ja till vaccin.

Vaccinera för ett friskt samhälle

Några Malmöbor som SVT har intervjuat ser inga bekymmer med att ta vaccinet under ramadan. Osman Farah är en av dem. 

– Man kan fasta och ta vaccinet samtidigt och jag tycker att det är viktigt att få coronavaccin.

Imamen Razwan Afzal villl uppmana alla muslimer att ta vaccinet när de blir erbjudna, även under fastemånaden.

– Lyssna på rekommendationerna från regeringen. Vi måste försöka hjälpa varandra för att ha ett friskt och skyddat samhälle.