Den nya 400 kilovoltsledningen blir tretton mil lång, kommer att kosta 1 750 miljoner kronor och ska vara färdigbyggd och i drift om tio år.

Kraftledningen ska bland annat försörja H2 Green Steel i Svartbyn och Northvolt i Skellefteå med el.

”Som kärnkraftsutvecklingen”

Svenska Kraftnäts nätchef Tobias Edfast är positiv till den industriella utvecklingen i Norrbotten och Västerbotten, trots att satsningarna kommer att kräva stora mängder el för att fungera.

– Det här är stort och början på en spännande utveckling. Det var länge sedan vi var med om något liknande. Jag tror att man kan jämföra det med kärnkraftsutvecklingen på 1970-och 1980-talen, men visst är det också så att det blir ett antal utmaningar för oss, säger han.

Måste lagra vindkraft

Det krävs alltså mer el för att genomföra de planerade etableringarna i norr och det innebär att produktionen måste öka, främst genom fler vindkraftverk på land och till sjöss.

– Vi måste hitta sätt att kunna lagra vindkraften och att jämna ut effekterna av överskotten och underskotten i produktionen över tid, säger Tobias Edfast.