Tidigare har matcyklarna, till skillnad från foodtrucks, varit tvungna att betala för en hel månad. Då var det inte lönt för Michelle Sanders att ge sig ut för att sälja glass en tidig vårdag eller solig höstdag. Men det har nu ändrats och även matcyklarna omfattas nu av en dagstaxa, där avgiften precis som för en foodtruck är 200 kronor per dag, vilket Sydsvenskan berättat.

Nu ska Malmö stad också utreda var det kan skapas fasta områden för streetfood. En utveckling som välkomnas av de matcyklister som är medlemmar i kollektivet Pedaller kitchens på Augenstenborg i Malmö.

– Vi behöver kluster, det är fler kunder som kommer om det finns fler försäljare, säger Fábio Saraiva Schott.

Han påpekar att avgiften, även efter justeringen, slår orättvist mot cykelburna serveringar:

– Vi kan sälja färre portioner och är mer känsliga för vädret än en foodtruck.

– Malmö är en cykelstad så det borde finnas fler matcyklar än matbilar. Det borde bli enklare att sälja från en cykel, säger Michelle Saunders.

Platser som kan bli streetfoodgator

Andreas Schönström (S), kommunalråd i Malmö, instämmer i att det behövs en större översyn av taxorna.

– Dagstaxan ligger på 200 kronor per dag eller så kan man betala för en månad och då är avgiften något lägre för cyklar än för bilar. Sedan behöver vi göra den långsiktiga justeringen av taxorna, säger han.

Samtidigt startar arbetet med att hitta platser som kan bli streetfoodgator. Möllevången, Limhamn eller Norra Grängesbergsgatan nämns som platser som skulle kunna vara aktuella.

Hur tror du restaurangägarna reagerar?

– Jag tror inte att de blir jätteglada, så därför ska de platser vi testar ska inte vara precis vid befintliga restaurangstråk eller torg. Våra restaurangägare kämpar redan under pandemin och vi ska inte göra livet surt för dem, säger Andreas Schönström.

I klippet ovan berättar Michelle Saunders och Fábio Saraiva Schott som driver varsin matcykel vad de tycker om besluten.