China News Service, June 4th, according to the Civil Aviation Administration website, on the 4th, the Civil Aviation Administration announced the list of port cities with the ability to receive international passenger flights, as follows:

  Beijing, Changzhou, Chengdu, Dalian, Fuzhou, Guangzhou, Guiyang, Harbin, Hangzhou, Hefei, Hohhot, Jinan, Kunming, Lanzhou, Nanchang, Nanjing, Nanning, Nantong, Ningbo, Qingdao, Quanzhou, Xiamen, Shanghai, Shenzhen, Shijiazhuang, Taiyuan, Tianjin, Wenzhou, Urumqi, Wuxi, Wuhan, Xi'an, Yanji, Changchun, Changsha, Zhengzhou, Chongqing.

  The above-mentioned cities will be dynamically adjusted according to changes in actual security capabilities.

Image source: Screenshot of the Civil Aviation Administration website